Inventree houdt zich bezig met vele facetten van het openbaar groen en geeft advies over hetĀ beheren en het uitvoeren van deze facetten, gespecialiseerd in bomen. Inventree werkt door heelĀ Nederland en werkt in directe opdracht van de volgende opdrachtgevers:

 • Gemeenten
 • Provincies
 • Rijkswaterstaat
 • Waterschappen
 • Overige instellingen zoals woningbouwverenigingen

Inventree verricht ook advieswerk voor samenwerkende bedrijven, zoals:

 • Boomtotaalzorg
 • Pius Foris Boomverzorging Vught
 • Herman Vaessen Hoveniers
 • Pius Floris Boomverzorging Bunde
 • Grontmij
 • Arbortec